Από την Άδεια Οδήγησης στο Δίπλωμα Κινητικότητας!

Η πρόοδος δεν είναι θέμα ταχύτητας, αλλά θέμα κατεύθυνσης..! Το πώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται ως πρόοδο τον πολλαπλασιασμό των αναγκών που επιφέρει η ίδια η κοινωνία είναι θέμα εκπαίδευσης και κουλτούρας, πόσο μάλλον όταν οι ανάγκες αυτές απευθύνονται στο μοναδικό κοινό σημείο αναφοράς: τον δρόμο! Αναφερόμενοι στην διαδικασία εκπαίδευσης και αξιολόγησης υποψηφίων και τακτικών οδηγών, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Από την Άδεια Οδήγησης στο Δίπλωμα Κινητικότητας!.