Κέντρα Εκπαίδευσης Κινητικότητας και Οδικής Ασφάλειας

Προτάσεις του  Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΣΕΟ) στο Υπουργείο Παιδείας για μετασχηματισμό των Σχολών Οδηγών και των ΚΕΘΕΥΟ,  σε Σχολές Εκπαίδευσης Κινητικότητας και Κέντρα Εκπαίδευσης Κινητικότητας και Οδικής Ασφάλειας αντίστοιχα: Η Σύγχρονη Σχολή Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση τόσο του γνωστικού επιπέδου του εκπαιδευτή, όσο και των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κέντρα Εκπαίδευσης Κινητικότητας και Οδικής Ασφάλειας.