Προτάσεις του  Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΣΕΟ) στο Υπουργείο Παιδείας για μετασχηματισμό των Σχολών Οδηγών και των ΚΕΘΕΥΟ,  σε Σχολές Εκπαίδευσης Κινητικότητας και Κέντρα Εκπαίδευσης Κινητικότητας και Οδικής Ασφάλειας αντίστοιχα:

Η Σύγχρονη Σχολή Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής

Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση τόσο του γνωστικού επιπέδου του εκπαιδευτή, όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών που μπορεί αυτός να προσφέρει.

Η ένταξη της εκπαίδευσης των νέων εκπαιδευτών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πλέον μονόδρομος και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να έχει ουσιαστικό ρόλο σχεδιάζοντας με γνώμονα την εκπαίδευση την κατάρτιση αλλά και την ΔβΜ όσων χρησιμοποιούν των δρόμο.

Παράλληλα με τον παραπάνω μετασχηματισμό, επιβάλλεται και η αναβάθμιση των υπαρχόντων εκπαιδευτών σε αντίστοιχο γνωστικό  επίπεδο…