Τα τροχαία συμβάντα έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο περίπου 1,3 εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο και αφήνουν μεταξύ 20 και 50 εκατομμύρια ανθρώπους με μη θανατηφόρους τραυματισμούς. Περισσότεροι από τους μισούς θανάτους και τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα αφορούν ευάλωτους χρήστες του δρόμου, όπως πεζούς, ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές και τους επιβάτες τους.

Οι νέοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στους δρόμους του κόσμου και οι τραυματισμοί από τροχαία είναι η κύρια αιτία θανάτου για παιδιά και νεαρούς ενήλικες ηλικίας 5–29 ετών. Οι νεαροί άνδρες κάτω των 25 ετών είναι πιο πιθανό να εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα από τις γυναίκες, με το 73% όλων των θανάτων από τροχαία να συμβαίνουν μεταξύ νεαρών ανδρών αυτής της ηλικίας. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα, με το 93% των θανάτων να προέρχονται από χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Εκτός από τον ανθρώπινο πόνο που προκαλείται από τραυματισμούς από τροχαία, επιβαρύνουν επίσης τα θύματα και τις οικογένειές τους, τόσο μέσω του κόστους περίθαλψης για τους τραυματίες όσο και λόγω της απώλειας παραγωγικότητας των νεκρών ή των ατόμων με αναπηρία. Γενικότερα, οι τραυματισμοί από τροχαία έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις εθνικές οικονομίες, κοστίζοντας στις χώρες το 3% του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους.

Υπάρχουν μέτρα που αποδεδειγμένα μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμών και θανάτων από τροχαία και η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των τραυματισμών από τροχαία.

https://extranet.who.int/roadsafety/death-on-the-roads/