Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΣΕΟ) ιδρύθηκε ως το Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εκπροσωπεί τους Έλληνες Εκπαιδευτές Οδήγησης (Hellenic Instructors) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και όχι μόνο.

Ο ΠΣΕΟ αριθμεί σήμερα εκατοντάδες μέλη, τα οποία είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία Εκπαιδευτές Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής. Έχει ως κυρίαρχο στόχο την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας, της Κυκλοφοριακής Αγωγής, της Τεχνικής της Κυκλοφορίας και την Επιστημονική αντιμετώπιση θεμάτων της Κοινωνίας της Κυκλοφορίας (ΚτΚ). Παράλληλα με την προώθηση και υποστήριξη δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν ένα ασφαλέστερο, σύγχρονο και βιώσιμο οδηγητικό περιβάλλον.


Εγγραφές μελών: