Το 1ο Συνέδριο του Δικτύου CIVINET θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2021 στο Αμφιθέατρο της OTE Academy στο Μαρούσι. 

Κεντρικός στόχος του Συνεδρίου αποτελεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα που αφορούν τις αστικές μεταφορές και τη βιώσιμη κινητικότητα καθώς και η ανάδειξη και προώθηση τρόπων μετακίνησης, οι οποίοι είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, κοινωνικά δίκαιοι, «έξυπνοι» και αποδοτικοί.
Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών, μελλοντικών τάσεων και βέλτιστων πρακτικών από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.

Ατζέντα

Η ατζέντα του Συνεδρίου διακρίνεται στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

  1. Βέλτιστες Πρακτικές και Επιτεύγματα των ΟΤΑ
  2. Θεσμικό Πλαίσιο & Χρηματοδοτήσεις
  3. Επιστημονικές παρουσιάσεις |Ευρωπαϊκά Projects
  4. Smart Mobility | Case Studies από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
  5. Κοινωνία των Πολιτών και Κινητικότητα

Η σελίδα του συνεδρίου:
https://events.oteacademy.gr/civinet/ 

Τα μέλη του ΠΣΕΟ που έχουν εγγραφεί θα πληρώσουν την συμβολική τιμή των 25€ αντί 250€

Εγγραφές των μελών του ΠΣΕΟ εδώ: https://forms.gle/xtUkyrWuGh4319jj6