Διαδικτυακή διημερίδα για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Το Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 σας προσκαλεί στην διαδικτυακή διημερίδα που διοργανώνει τη Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Οκτωβρίου και τις ώρες 18.00-20.30 στην οποία θα αναλυθούν ζητήματα χωροταξικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

Διαδικτυακή διημερίδα για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Το Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 σας προσκαλεί στην διαδικτυακή διημερίδα που διοργανώνει τη Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Οκτωβρίου και τις ώρες 18.00-20.30 στην οποία θα αναλυθούν ζητήματα χωροταξικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Θεματική: Χωροταξία- Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 18:00-20:30

18:00 18:25 Κριτική θεώρηση της αειφόρου ανάπτυξης υπό το πρίσμα της θεωρίας και πράξης της ολοκληρωμένης ανάπτυξης.

Αγγελική Γεροντέλη-, Περιβαλλοντολόγος, MSc “Περιβάλλον και Ανάπτυξη”, Ε.Μ.Π. ΕΤΕΠ , Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π..
Έλυα Μιχαηλίδου Τομ. Τοπογραφίας, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης.

18:25 18:50 Θαλάσσιοι καύσωνες και κοινωνικοικονομικές επιπτώσεις.

Σοφία Δαρμαράκη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Ομάδα Ωκεανογραφίας & Παρατήρησης της Γης, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

18:50-19:15 Μικρά ακριτικά νησιά. Προκλήσεις και διλήμματα σχεδιασμού για τοπική ανάπτυξη.

Παναγιώτα Θεοδωρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Σύγχρονες Θεωρίες και Πρακτικές Χωρικού Σχεδιασμού Διευθύντρια Εργαστηρίου Χωρικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

19:15-19:40 Βιώσιμη χωροθέτηση αιολικών πάρκων.

Θεοχάρης, Τσούτσος Καθηγητής, Πολυτεχνείου Κρήτης, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διευθυντής Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων.

19:40-20:05 Το πρόβλημα της αστικής διάχυσης στον παράκτιο μεσογειακό χώρο: Γεωχωρικές μέθοδοι και εργαλεία ανάλυσης των διαχρονικών μεταβολών.

Απόστολος Λαγαρίας, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μέλος Εργαστηρίου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού.

 20:05-20:30 Συζήτηση

 Θεματική: Πολεοδομία- Τρίτη 04 Οκτωβρίου 18:00-21:30

 18:00-18:25 Πολιτικές για τα κέντρα πόλης και πολεοδομικά διακυβεύματα: Το κέντρο της Αθήνας σε μετάβαση.

Λουκάς Τριάντης Επικ. Καθηγητής Σχόλης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Πολεοδομικός και Αστικός Σχεδιασμός και Διαδικασίες Παραγωγής του Χώρου.

 18:25-18:50 Αστικές παρεμβάσεις σε περιοχές με φθίνουσα βιομηχανική δραστηριότητα.

Σοφία Τσάδαρη, Δρ. Αρχ. Μηχανικός & Πολεοδόμος  ΕΜΠ, μέλος Comonspace.

18:50-19:15 Νέα Παραδείγματα Πολεοδομικής Πολιτικής στο Πλαίσιο της Ψηφιακής Μετάβασης.

Μαργαρίτα Αγγελίδου, Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Πανεπιστημιακή Υπότροφος Τμήματος Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

19:15-19:40. Η Έννοια της Φέρουσας Ικανότητας στο Χωρικό Σχεδιασμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το παράδειγμα του Δήμου Θήρας.

Παναγιώτης Βουλέλλης , Πολεοδόμος, Υπ. Δρ., Πολεοδομίας Ε.Μ.Π. Ιδρυτής SUPCO.

19:40-20:05Η φυσική προσβασιμότητα ως στοιχείο αστικής αναζωογόνησης και ανάπτυξης.

Καλλιόπη Παπαδάκη Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος Μηχανικός, Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού.

20:05-20:30 Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το σχεδιασμό δικτύων ήπιας κυκλοφορίας: η εφαρμογή του σε μικρούς οικισμούς.

Νεφέλη Αλεξοπούλου, Αρχιτέκτων, Μέλος Εργαστηρίου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού.

20:30-20:55 Από το Δίπλωμα οδήγησης στο Δίπλωμα κινητικότητας. Εκπαίδευση προς μια βιώσιμη πόλη.

Άρης Ζωγράφος Πρόεδρος  Πανελλήνιου Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης.

 20:55-21:30 Συζήτηση