ΕΡΤ 1 |  ΠΣΕΟ Για το νέο υπό διαμόρφωση ΚΟΚ:
“… Όπως η γνώση της γραμματικής και του συντακτικού, είναι απαραίτητη για να μιλήσει κάποιος σωστά, έτσι και η γνώση των κανόνων κυκλοφορίας και συνύπαρξης (ΚΟΚ) είναι απαραίτητη για να κυκλοφορήσει κάποιος με ασφάλεια στον δρόμο.

Όταν λοιπόν λες ότι θα κάνω έναν νέο ΚΟΚ σημαίνει ότι πρωτίστως θα δημιουργήσω τέτοιες υποδομές και λογικές ώστε όσοι χρησιμοποιούν τον δρόμο να γνωρίζουν αυτούς τους κανόνες που εκπορεύονται από αυτόν…

Βασικό στοιχείο υλοποίησης η υποδομή..! Στην προηγούμενη συνάντησή μας για τα τροχαία συμβάντα είπαμε δέκα προτάσεις για υλοποίηση! Δείτε:  Η υποδομή πρέπει να συνοδεύει έναν νόμο ώστε ο νόμος αυτός να είναι εφαρμόσιμος. Αν η υποδομή δεν υπάρχει ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί..!”

Όλη η παρέμβαση εδώ: