Επιτέλους κάποιες  “ελπίδες”  για την πόλη..! 🙂

Συγχαρητήρια σε όλους σας!

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ

Το περπάτημα ταυτίζεται με την ίδια τη ζωή της πόλης, γιατί πάνω από όλα καταγράφεται ως παρουσία στον δημόσιο χώρο, όμως “Από όλους τους τρόπους μεταφοράς, το περπάτημα είναι ίσως αυτό που σκεφτόμαστε λιγότερο. Πράγματι, το περπάτημα έχει κερδίσει ελάχιστη αναγνώριση από αυτή την άποψη, με ορισμένους να το αναφέρουν ως “αόρατο” μέσο μεταφοράς.

Ως εκ τούτου, συχνά λησμονείται κατά τον σχεδιασμό και τον σχεδιασμό δικτύων μεταφορών, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις επενδυτικές αποφάσεις. Αυτό περιορίζει τα πιθανά οφέλη που μπορεί να έχει το περπάτημα για το περιβάλλον και την τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων για τον περιορισμό των αλλαγών στο κλίμα μας, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με συστηματικό και συστημικό τρόπο. Το περπάτημα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο “κρίκος που λείπει” στον σχεδιασμό πολυτροπικών μεταφορών και στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας» (Towards a pan-European master plan on walking, UNECE 22April 2022). Πράγματι η έκταση του περπατήματος κατά κανόνα υποεκτιμάται.

Οι απογραφές λαμβάνουν υπόψη μόνο εκείνο το περπάτημα που είναι μεγαλύτερο ενός ελάχιστου μήκους (συνήθως των 300 ή και 500 μ.) και εφόσον δεν είναι συμπληρωματικό της χρήσης κάποιων μηχανικών μέσων, όπως το αυτοκίνητο και η δημόσια συγκοινωνία. Δεν καταγράφεται επίσης και το περπάτημα των επισκεπτών, των οποίων η παρουσία στα κέντρα αρκετών πόλεων είναι πολύ σημαντική. Εκτός από το παραπάνω περπάτημα που δεν λαμβάνεται υπόψη, υπάρχει και το εν δυνάμει περπάτημα που αν και είναι περίπου προφανές ότι θα επιλέγετο, αυτό δεν συμβαίνει διότι οι συνθήκες είναι εχθρικές και επικίνδυνες. Απόδειξη αυτού είναι ότι μεγάλο ποσοστό των μετακινήσεων είναι αποστάσεως που άνετα υπό άλλες συνθήκες θα καλυπτόταν με τα πόδια. Για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1/3 των μετακινήσεων με μηχανικά μέσα είναι απόστασης μικρότερης των 2 χλμ. Επίσης σε πολλούς δήμους της Αθήνας οι μετακινήσεις οι μικρότερες των 3χλμ. αντιστοιχούν στο 46,4% ενώ στη Γαλλία στο 50%. Το περπάτημα είναι ο πιο υγιεινός, φθηνός και φιλικός προς το περιβάλλον δεδομένος, αυτονόητος, απόλυτα ελεύθερος, φυσικός όπως η αναπνοή και ευχάριστος τρόπος μετακίνησης, διότι όταν δεν βιάζεσαι σε χαλαρώνει. Είναι για πολλές μετακινήσεις μικρού μήκους και ο πιο βολικός.

Μαζί με την ποδηλασία συνιστούν την λεγόμενη «ενεργή κινητικότητα», απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία του μετασχηματισμού του τομέα των μεταφορών προς την επίτευξη της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Ταυτόχρονα, η αύξηση του μεριδίου του περπατήματος για τις καθημερινές μετακινήσεις θα συμβάλλει στην αστική ανθεκτικότητα και στην αστική κλιματική ουδετερότητα. Τέλος, το περπάτημα είναι ζωτικής σημασίας για τη σωματική και ψυχική υγεία.

Η σημασία του περπατήματος έχει καταγραφεί στις πολιτικές πολλών χωρών, αρκετές εκ των οποίων έχουν συντάξει Εθνικές Στρατηγικές και Πολιτικές για την προώθησή του. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως στις αστικές περιοχές, έχουν δρομολογηθεί πρωτοβουλίες σχεδιασμού και επανασχεδιασμού χώρων για την προώθηση του περπατήματος και της 8 ποδηλασίας. Δίκτυα πόλεων και οργανισμοί όπως το POLIS έχουν συμμετάσχει και υποστηρίξει αυτές τις εξελίξεις.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ΓΓΧΣΑΠ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, συνέταξε την ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ, ως το πλαίσιο βάσει του οποίου θα συντάσσεται και επικαιροποιείται η σχετική νομοθεσία που εξειδικεύει τους σχετικούς άξονες, τα επιλέξιμα μέτρα και τις επιμέρους λεπτομέρειες για την εφαρμογή τους.

Την συντακτική ομάδα αποτέλεσαν οι: Βάση Αυγή (Τοπογράφος Μηχανικός (MSc), Διευθύντρια Γραφείου ΓΓΧΣΑΠ), Παπαδάκη Καλλιόπη, (Αρχιτέκτονας – Πολεοδόμος Μηχανικός (March), PhDc στην Αστική Αναζωογόνηση, Συνεργάτης Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ & στέλεχος της ΔΜΕΑΑ /ΥΠΕΝ), Σίτη Μαρία (Τοπογράφος Μηχανικός (MSc), εξωτερικός Συνεργάτης Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος), Καρολεμέας Χρήστος (Τοπογράφος Μηχανικός (MSc), εξωτερικός Συνεργάτης Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος), και Ιωάννης Παρασκευόπουλος (Τοπογράφος Μηχανικός (MSc), υποψήφιος διδάκτορας ΕΜΠ), με την συνδρομή του Θάνου Βλαστού (Τοπογράφος Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ). Την επιστημονική επιμέλεια είχε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ.

Γενικότερος στόχος είναι, η Στρατηγική, εντός των προβλεπόμενων στο ευρύτερο Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο, να δημιουργήσει τη βάση για την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων, μέτρων και δράσεων που θα καταστήσουν «προσβάσιμα» και για όλους/ες το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον, τις σχετικές υπηρεσίες, διαδικασίες και προμήθειες, θα ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό έλεγχο, την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την σχετική εκπαίδευση των εμπλεκόμενων με τον σχεδιασμό επιστημόνων καθώς και των νεότερων γενεών. Επιπρόσθετα, οι προτάσεις της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ και ο προγραμματισμός για την υιοθέτηση και υλοποίησή τους, συνηγορούν στη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου όπου κάθε παρέμβαση θα συμπληρώνει τον συνολικό σχεδιασμό, ώστε να μην υπάρχουν ανταγωνιστικές ή αντικρουόμενες παρεμβάσεις (σε νομικό, τεχνικό, κοινωνικό ή άλλο επίπεδο).