Σύμφωνα με φίλο της σελίδας, είμασταν όντως υπερβολικοί (στο ότι δεν θα αλλάξει τίποτα)
Τα παράβολα αυξήθηκαν κατά 50% (από 10 σε 15 €) και 20% (από 50 σε 60 €)
Ζητάμε συγνώμη..!
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4850/2021 (Α΄208/5-11-2021), τροποποιήθηκε το καταβαλλόμενο αντίτιμο σε παράβολα αδειών οδήγησης (αρχικές
χορηγήσεις, επεκτάσεις, ανανεώσεις), από 50,00 € σε 60,00 €, από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4850/2021.🙃