Τα Τροχαία Συμβάντα είναι η αποτυχία μιας χώρας να προστατέψει τον πληθυσμό της..!

Τροχαία Συμβάντα. Τι πρέπει να γίνει;
(Οι προτάσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης – ΠΣΕΟ σε παρέμβαση στην ΕΡΤ 4.6.2023)

Δείτε: Να ξεκαθαρίσουμε αρχικά ότι ο όρος ατυχήματα είναι αδόκιμος. Τροχαία Συμβάντα είναι ο όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς και μπορεί να είναι: Είτε ατυχήματα, είτε δυστυχήματα, ενίοτε δολοφονίες, αλλά και αυτοκτονίες!

Αλήθειες και Ψέματα:
Προσέξτε, οι κανόνες κινητικότητας και συνύπαρξης στον δρόμο αποτελούν μια διεθνή γλώσσα, μόνο που εμείς εδώ στην Ελλάδα, μιλάμε κάποια… αργκό της..!
Δεν έχουμε μάθει να περπατάμε στον δρόμο, να μοιραζόμαστε τον δρόμο, να δίνουμε προτεραιότητα στους ευάλωτους χρήστες… Δεν έχουμε αυτό το οποίο λέμε χρόνια τώρα: Κυκλοφοριακή νοημοσύνη και η ευθύνη για αυτό είναι της πολιτείας.
Έχουμε ως συλλογικότητα τοποθετηθεί στην απαίτηση για ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής και συνύπαρξης, και ένα κοντοπρόθεσμο πρόγραμμα άμεσης παρέμβασης γιατί δεν θεωρούμε αποδεκτό κανένα θάνατο και τραυματισμό στον δρόμο.

Ο Μακροπρόθεσμος στόχος είναι το Δίπλωμα Κινητικότητας και

Κοντοπρόθεσμος στόχος άμεσης παρέμβασης, 3 κινήσεις χωρίς κόστος για μείωση 85% των τροχαίων συμβάντων τώρα:
1. Ανώτατο όριο ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές 30 km/h
2. Απενεργοποίηση σήματος GSM στο αυτοκίνητο
3. Μηχανισμός αποτροπής ξεκινήματος σε μεθυσμένο ή φτιαγμένο με ουσίες οδηγό
Οι τρεις παραπάνω παρεμβάσεις που έχουν ελάχιστο κόστος μπορούν να επαναφέρουν μια ισορροπία στον δρόμο..!

Η Παρέμβαση στην ΕΡΤ1