Βουλή των Ελλήνων, απόψεις σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: “Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών”

“… Διαβουλευόμαστε εδώ και 20 χρόνια, έχουμε δει πάνω από 30 πανομοιότυπα σχέδια νόμου, χωρίς να αγγίζουμε την ουσία: Για μας η ουσία είναι αυτονόητη και προφανής: Οι εκπαιδευτές εκπαιδεύουν τους υποψηφίους οδηγούς, και η πολιτεία με τις αντίστοιχες διάφανες υπηρεσίες της, αξιολογεί αν οι εν λόγω υποψήφιοι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα να οδηγήσουν στον δρόμο..! Έχουμε τονίσει σε όλους τους τόνους και σε όλες τις πτώσεις ότι:

Όπως ΔΕΝ συμμετέχουμε στις Θεωρητικές Εξετάσεις, έτσι ΔΕΝ θέλουμε να συμμετέχουμε και στις Πρακτικές Εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών… και αν αυτό γίνονταν αποδεκτό… Δεν χρειάζονταν κανένα σχέδιο νόμου να προσπαθεί εναγωνίως, (χωρίς βέβαια να τα καταφέρνει) να δώσει λύση σε μια διάτρητη διαδικασία..!

Κε υπουργέ, Ο Γόρδιος δεσμός δεν λύνεται! Αλλά μόνο Κόβεται!

Όλη η παρέμβαση εδώ: