Παρακολουθήστε την αποφώνηση του συνεδριου “Η κοινωνία της κυκλοφορίας”