Ξεκινάμε με τον Μεγάλο Περίπατο:
– Πόσο κοντά είναι αυτή η μακρόστενη Γερμανική σημαία που βλέπουμε από τις φωτογραφίες των drowns με τον Μεγάλο Περίπατο το οποίο μας παρουσιάσατε στο συνέδριο;
– Στοχεύουμε στις μεγάλες δυνάμεις αδράνειας οι οποίες είναι αστήριχτες και έχουμε ευθύνη για αυτό! Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις και τι ρόλο παίζουν σήμερα στο εγχείρημα;
– Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η ανθρωπογεωγραφία των πεζών και των ποδηλατιστών που θα κυκλοφορούν στον μεγάλο περίπατο;