Ο Δρ Νικόλαος Ηλιού είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το οποίο εδρεύει στον Βόλο…. Και είναι ειδικός σύμβουλος της Ελλάδας και της Ευρώπης σε ελέγχους οδικής ασφάλειας και σχεδιασμό οδικών έργων και ζητημάτων Oδικής Ασφάλειας.

– Τελικά αυτός ο πολυφερόμενος θεσμός του Ελεγκτή Οδικής Ασφάλειας, που ακριβώς βρίσκεται, τι υπηρεσίες παρέχει και ποιο είναι το μέλλον του, κατά την γνώμη σας..!

– Στον απόηχο του Διεθνούς Συνεδρίου και των προβληματισμών που αναπτύχθηκαν.. Από την οπτική γωνία του επιστημονικού σας πεδίου ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα ας πούμε τα 3 σημαντικότερα σήμερα για την ΚτΚ

– Οι πόλεις μας είναι χάλια: στενοί δρόμοι, ελάχιστα πεζοδρόμια, ανεπαρκείς δημόσιοι χώροι. Τι παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα; – Ποια παρέμβαση πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα;

– Ποιο είναι το πιο βασικό βήμα για να γίνουν οι πόλεις μας καλύτερες; – Πως θα βελτιωθεί η λειτουργία σε υπάρχουσες δομές σε (α)μητροπόλεις (β) μικρομεσαίες πόλεις (γ) χωριά (δ) τουριστικούς προορισμούς με εποχικότητα

– Έχουμε συνηθίσει η ρυμοτομία των σύγχρονων πόλεων να βασίζεται κυρίως στα τετράγωνα. Θα υπάρχει διαφορά στην την ψυχολογία των ανθρώπων αν οι πόλεις σχεδιάζονταν με περισσότερες καμπύλες;

– Αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου του μέσου πολίτης για την βελτίωση της ΚτΚ είναι σημαντική για το επιστημονικό σου πεδίο; Και άρα να απαιτούνται δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης;

…………………………….

Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας. Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο για την Κοινωνία της Κυκλοφορίας και την Οδική Ασφάλεια!