ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

α) ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

β) ΚΛΑΔΟΣ

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εξετάσεων υποψηφίων οδηγών 

Αξιότιμοι κύριοι/ες

Σε σχέση με τον προγραμματισμό εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών, την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στην συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τις διοικητικές καχεξίες που βιώνουμε καθημερινά ως εκπαιδευτές,  θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε για την διαδικασία, την λογική και τον αλγόριθμο προγραμματισμού εξετάσεων – ανά  ΚΕΘΕΥΟ, σχολή και εκπαιδευτή – λαμβάνοντας υπόψη το πεπερασμένο των επιτροπών εξέτασης.  

Για τον ΠΣΕΟ

Με τιμή