ΠΣΕΟ | 4η Διαδικτυακή Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής

Θέμα: Η σύγχρονη κινητικότητα και ο ρόλος των Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Κοινωνία της Κυκλοφορίας..!

Θέσεις, προτάσεις  και προσεγγίσεις για τον “νέο 208”, τις Σχολές Κινητικότητας και το μέλλον της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης των χρηστών της Κοινωνίας της Κυκλοφορίας (ΚτΚ)

Εγγραφές εδώ:  https://forms.gle/NK3WhukUnyKSDoWk8