ΑΠΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 104,9 Συνέντευξη στον Κυριάκο Παρασίδη

“… Ενδιαφέροντα στοιχεία, και μια απόπειρα καταγραφής συμπεριφορών που κάνει συχνά το ίδρυμα vinci με το ινστιτούτο ipsos και σε γενικές γραμμές αποτυπώνουν μια κατάσταση και δείχνουν αν θέλετε έναν δρόμο και για μας τους εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής, Μια που ακόμη και σήμερα που μιλάμε, παραμένουμε δυστυχώς ο μοναδικός φορέα εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς.

Όπως είπαμε και στο τηλέφωνο, Έχω κάποιες ενστάσεις σε σχέση με την μεθοδολογία

Έχει αφαιρεθεί από την εξίσωση μια σοβαρή μεταβλητή που είναι το πεδίο! Η οδηγητική συμπεριφορά αλλάζει ανάλογα το που βρίσκεσαι. Σε ποια χώρα με ποιες συνθήκες Η φερόμενη άποψη για την κινητικότητα παίζει πρωτεύοντα ρόλο Καθορίζει και συμπεριφορές και προτεραιότητες

Στην Έρευνα ερωτηματολογίου Κυριαρχεί η Αντιδραστικότητα, είναι ο παράγοντας που έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζει τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων στην έρευνα υποκειμένων (πχ. ανθρώπων σε ιατρικές ή κοινωνικές έρευνες) και είναι το γεγονός ότι αυτοί γνωρίζουν ότι συμμετέχουν σε μια έρευνα, ότι μελετώνται από τους ερευνητές…

Για μένα η έρευνα πεδίου είναι αναντικατάστατη. Άλλο κάνω ενίοτε αυτό, η συμπεριφέρομαι έτσι Άλλο καταγράφω την οδηγητική σου συμπεριφορά, χωρίς να το ξέρεις!

Όλη η συνέντευξη εδώ: