Από την 14η Νοεμβρίου 2022 τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (GOV.GR) με την οποία οι ενδιαφερόμενοι Οδηγοί Έλληνες πολίτες, όσο και πολίτες άλλων κρατών (μελών ή μη της Ε.Ε.), που έχουν την κανονική διαμονή τους στην Ελλάδα και ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης μίας εκ των κατηγοριών ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, αιτούνται την πρώτη έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση λόγω απώλειας/ κλοπής Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των ενδιαφερομένων στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (https://tacho-cards.services.gov.gr) και ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στον παραπάνω ιστότοπο να καταχωρούν την αίτηση για Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού σε ψηφιακή μορφή. Για την είσοδο των ενδιαφερόμενων στην ανωτέρω εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικoποίησή τους με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης…

https://tacho-cards.services.gov.gr