Κυκλοφοριακή Αγωγή για τα παιδιά μας! Υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ;

Η ενσωμάτωση της Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Σχολική παιδαγωγική διαδικασία σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια άλλη κουλτούρα οδικής συμπεριφοράς και κοινωνικής αντίληψης.

Η λήψη μιας τέτοιας απόφασης λειτουργεί επανορθωτικά στις όποιες παραλείψεις της οργανωμένης κοινωνίας και θεωρούμε ότι με καινοτόµες πολιτικές Οδικής Ασφάλειας, θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα το χρόνιο πρόβλημα της κυκλοφοριακής µας αγωγής και να  προφυλάξουμε το παιδί από συγκρούσεις και συγχύσεις, που κινδυνεύει να υποστεί, όταν θα διασταυρώνεται η πληροφόρηση του σχολείου µε αυτή της κοινής τακτικής ή ακόμη και της οικογένειας…
Όλη η συνέντευξη εδώ: