Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας

Το πρόγραμμα έχει υποβληθεί από το Σωματείο: “Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής”.

Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου και το πρώτο μέρος του μπορεί να υλοποιηθεί από τους/-τις εκπαιδευτικούς, ενώ οι προτεινόμενες βιωματικές δράσεις από πιστοποιημένους/-ες εκπρόσωπους του φορέα. Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι 2 ως 6 διδακτικές ώρες ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των μαθητών/-τριών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στο πρώτο μέρος παρουσίαση στην οποία εμφανίζονται στατιστικά στοιχεία του Π.Ο.Υ. σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα παγκοσμίως, εικόνα του πρώτου αυτοκινήτου και πίνακα με τις αποστάσεις ακινητοποίησης ενός αυτοκινήτου ανάλογα με την ταχύτητα που κινείται. Η συνέχεια της παρουσίασης αναφέρεται στις κύριες ομάδες οδικής σήμανσης και αναλύονται οι κανόνες συμπεριφοράς των πεζών. Συμπληρώνεται από άσκηση αντιστοίχισης και δραστηριότητες σχετικές με το περιεχόμενο (εντοπισμός ασφαλούς διαδρομής, υπολογισμός χρόνου διέλευσης). Συμπληρώνεται από υλικό του Π.Ο.Υ. με τίτλο A road safety technical package το οποίο είναι γραμμένο στην Αγγλική γλώσσα.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τρεις (3) βιωματικές δράσεις (Η ζώνη ασφαλείας, Οι τυφλές γωνίες των οχημάτων, Απεγκλωβισμός μαθητών από φλεγόμενο λεωφορείο), με στόχο την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών πάνω στα σχετικά θέματα, οι οποίες υλοποιούνται από πιστοποιημένους/-ες εκπροσώπους του φορέα. Το πρόγραμμα δύναται να υλοποιηθεί από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μαθητών και μαθητριών με προβλήματα ακοής.

Το εν λόγω υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο όλων των θεματικών ενοτήτων του Άξονα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας

Αρεόπολη | Ο συνάδελφος  και μέλος του ΠΣΕΟ Θωμάς Κοντάκος επί το έργω!