Στο πλαίσιο του έργου «Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας » του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Περιβάλλοντος, σας προσκαλεί στη διαδικτυακή ημερίδα µε θέμα « Προσβασιμότητα και Βαδισιμότητα στις ελληνικές πόλεις», την Τρίτη 11/07 στις 09:00 π.μ.

Εγγραφές εδώ: