Το έργο TRANSIT είναι ένα τριετές ερευνητικό πρόγραμμα που εμπλέκει 7 εταίρους από 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία και Ελλάδα).  Στην Ελλάδα εταίρος του προγράμματος είναι η  ECOCITY.

Εμπνευσμένοι από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα το Στόχο 13 “Δράση για το Κλίμα”, οι εταίροι του προγράμματος νιώθουν την ανάγκη να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για τη βιώσιμη κινητικότητα, προωθώντας την αλλαγή νοοτροπιών και συμπεριφορών στην κατεύθυνση χρήσης βιώσιμων μέσων μετακίνησης, κυρίως του ποδηλάτου, στις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Για να επιτύχουν αυτό το στόχο οι εταίροι δουλεύουν συλλογικά ώστε να παραδώσουν 3 κύρια αποτελέσματα: μία ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των τοπικών μεταφορών και 2 γνωστικά αντικείμενα ψηφιακής μάθησης και μία εργαλειοθήκη που θα υποστηρίξει δημόσιους υπαλλήλους και άλλους ενδιαφερόμενους που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τη βιώσιμη κινητικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο, ώστε να μας βοηθήσετε να εξερευνήσουμε τις συνήθειές σας, την εμπειρία σας και τις προτιμήσεις σας ως προς τις μετακινήσεις στον τόπο σας.
Οι απαντήσεις σας είναι προαιρετικές και εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς λόγους. Το link της έρευνας είναι το παρακάτω:

http://survey.cup2000.it/index.php/851138?lang=el