ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   |  19.11.2021

(Απόσπασμα)

Της Γενικής  Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου με την επωνυμία  Πανελλήνιος Σύλλογος  Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής  που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ  επί της οδού Πανεπιστημίου  αριθμός 44

Στην  ΑΘΗΝΑ  σήμερα στις 19 Νοεμβρίου 2021 και  ώρα 10:30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική  Γενική Συνέλευση, τα μέλη του   Συλλόγου/Σωματείου με την επωνυμία  Πανελλήνιος Σύλλογος  Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής   στην αίθουσα του εργαστηρίου του Π.Σ.Ε.Ο. στην οδό Δεινομάχης 2-4 Αθήνα ΤΚ 15771, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή καταρτίσθηκε κατά την συνεδρίαση του, της 2.10.2021, προκειμένου  να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου σύμφωνα με τις νέες διατάξεις και τα σύγχρονα δεδομένα

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:  Παράταση εκπροσώπησης του Δ.Σ. μέχρι την ολοκλήρωση των εκλογών και την συγκρότηση του νέου ΔΣ σε σώμα

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ενημέρωση για το μέλλον του κλάδου, μετά τις διαφαινόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Όσοι συνάδελφοι, μέλη του συλλόγου, θέλουν να συμμετέχουν στα όργανα του συλλόγου μπορούν να το δηλώσουν στο παρακάτω link μέχρι και την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Εκλογές Π.Σ.Ε.Ο. | Υποψηφιότητες

Επιλέξτε το όργανο στο οποίο θέλετε να συμμετάσχετε:

  • Δ.Σ. (Διοικητικό Συμβούλιο)
  • Ε.Ε. (Ελεγκτική Επιτροπή)
  • Θεματική Ομάδα Εργασίας

……………………….

Όποια μέλη του συλλόγου δεν έχουν επικαιροποιήσει την εγγραφή τους σύμφωνα με τον Γενικό  Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation) Να πιστοποιήσουν τα στοιχεία τους και να δηλώσουν ότι συμφωνούν   Εδώ:    https://goo.gl/forms/cMOm1oH2Xn9ulgnX2

Οι εκλογές για τους συνάδελφους που είναι μακριά, νοσούν, η  δεν μπορούν να ψηφίσουν δια ζώσης,  θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα ZEUS