Συμβαίνει τώρα

Η Θέση του Π.ΣΕ.Ο. για τον Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας. Τι πρέπει να γίνει!

Προτροπές και Ενστάσεις..! 🙂

 

 

Συνεντεύξεις "Τσέπης"

Γιώργος Γιαννής καθηγητής ΕΜΠ | Συνέντευξη Τσέπης
Ξεκινάμε με τον Μεγάλο Περίπατο:
– Πόσο κοντά είναι αυτή η μακρόστενη Γερμανική σημαία που βλέπουμε από τις φωτογραφίες των drowns με τον Μεγάλο Περίπατο το οποίο μας παρουσιάσατε στο συνέδριο;
– Στοχεύουμε στις μεγάλες δυνάμεις αδράνειας οι οποίες είναι αστήριχτες και έχουμε ευθύνη για αυτό! Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις και τι ρόλο παίζουν σήμερα στο εγχείρημα;
– Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η ανθρωπογεωγραφία των πεζών και των ποδηλατιστών που θα κυκλοφορούν στον μεγάλο περίπατο;
 

Σχολές Οδηγών