Συμβαίνει τώρα

Η Θέση του Π.ΣΕ.Ο. για τον Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας. Τι πρέπει να γίνει!

Προτροπές και Ενστάσεις..! 🙂

 

Συνεντεύξεις "Τσέπης"

Θάνος Βλαστός καθηγητής ΕΜΠ | Συνέντευξη Τσέπης
Μια εκρηκτική συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης για την σύγχρονη κινητικότητα και την Κοινωνία της Κυκλοφορίας!
https://youtu.be/vqJ9gmn5Xos

 

Σχολές Οδηγών