ΠΣΕΟ | 10 άρθρα και προτάσεις για την δημιουργία ενός σύγχρονου νομοθετήματος που θα αφουγκράζεται τις ανάγκες της Κοινωνίας της Κυκλοφορίας (ΚτΚ) και τις προτεραιότητες του πλανήτη..!

Κέντρα Εκπαίδευσης Κινητικότητας και Οδικής Ασφάλειας


Άρθρα για το παραπάνω εγχείρημα και προτάσεις προς υλοποίηση:

Απρίλιος 2014

Τροποποίηση πδ 208/2002 | Άντε πάλι..!

Οκτώβριος 2014

Η Οδική Ασφάλεια έχει και Όνομα και Επώνυμο


Ιούνιος 2015

 


Φεβρουάριος  2016


12.1.2017
Οι θέσεις του Π.Σ.Ε.Ο. για την Σύγχρονη Κινητικότητα και την Οδική Ασφάλεια


Μάιος 2018


Βουλή Ερωτήσεις Απαντήσεις


Θεματική Γενική Συνέλευση στο Σ.Ε.Οδ.Α.Δ.Α

 


2.6.2019

Το μέλλον της Αυτοκίνησης και της Κινητικότητας | Συνέντευξη στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

Από την Άδεια Οδήγησης στο Δίπλωμα Κινητικότητας!

Οι θέσεις του ΠΣΕΟ